uweffectiviteit.nl: Het kan altijd anders

Inspireren tot verandering. Vernieuwen. Ontdekken wat er anders of beter kan. Dat zijn de kernwaarden waar uweffectiviteit.nl voor staat. Dit doen we samen. Door hard te werken. In weer en wind en met beide benen stevig op de grond.

Wat doet uweffectiviteit.nl voor uw bedrijf?

Ik begeleid organisaties met het oplossen van verandervraagstukken. Dat gaat gepaard met het ontsluiten van menselijk kapitaal. Daar zit dan ook mijn kracht. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Er moet sprake zijn van een goede strategie, leiderschap en het begrijpen van de dynamiek in een organisatie. Pas dan ontstaat er een productieve samenwerking en eigenaarschap.

Verandering is altijd spannend. Maar ook noodzakelijk. Het vraagt uithoudingsvermogen en volharding. Sturing, effectief werken en samenwerken is daarbij van belang. Ik verbind de harde en zachte kant van de organisatie. Samen maken we als het ware geld vrij door het optimaal benutten van menselijk kapitaal. We gaan het teamwerk optimaliseren, waardoor de inspiratie van medewerkers tot recht komt in de organisatie.

Daar weet uweffectiviteit.nl raad mee. Het is altijd maatwerk, om het te concretiseren kan het gaan over:

We maken hierbij (eventueel) gebruik van de Birkman Methode, waar ik als Senior Birkman Consultant in gespecialiseerd ben. Hiernaast begeleid ik ook intervisiegroepen, Ronde Tafels en verzorg incidenteel op aanvraag individuele coaching.

Neem contact op

Inspireren: Teambegeleiding en -coaching

‘TEAM’ Together Everyone Achieves More


De vraagstukken liggen niet altijd op het vlak van de gehele organisatie. Soms betreft het individuele teams die meer willen. Ze weten dat ze er de potentie voor hebben, maar ergens lopen ze vast. Het is belangrijk om patronen te doorbreken en niet langer in een vicieuze cirkel vast te zitten. Maar daarvoor kan hulp van buitenaf cruciaal zijn.


Weten. Oppakken. Doen. Daar gaat het team mee aan de slag. Snappen wat werkt en wat niet. Experimenteer en leer. Maak gebruik van de nieuwe ervaringen en vul de oude patronen aan met nieuwe.


Met behulp van de Birkman Methode laten we zien wat het logische patroon in de samenwerking is, waar het team kracht uithaalt, maar ook waar de blinde vlekken in zowel gedrag als ontwikkeling het team belemmeren.

Vernieuwen: Begeleiden van veranderprocessen

Lang niet alles in de organisatie gaat over zelfsturing of zelforganisatie. Ook op andere manieren zijn verbeteringen en innovaties mogelijk. Maar waar? Dat gaan we samen onderzoeken. We leven in een wereld waarin flexibiliteit, beweging en snel inspelen op de veranderende omgeving aan de orde van de dag zijn. Daarbij is het de kunst om de rust te bewaren in zo'n dynamische omgeving. Blijven bij de kern. Blijven bij uzelf. Het verenigen van persoonlijke én bedrijfskernwaarden.


Blijven groeien en leren is noodzakelijk. Het houdt ons scherp en alert. Bij het begeleiden van veranderingen moet er niet alleen vernieuwend gekeken worden naar de dienst of het product en de wijze waarop het geleverd wordt. Er komt veel meer bij kijken! De eigen positie en het eigen functioneren. Het samenspel met anderen. Hoe zit dat bij uw organisatie? En hoe zit dat bij elke werknemer persoonlijk?


We onderzoeken. Leren. We vinden oplossingen. Dat gaat gepaard met veranderingen. Want alleen anders doen leidt tot andere resultaten.

Implementeren: Transformeren naar een zelfsturende organisatie

Niet opgeven: Dat is de uitdaging in het hele traject. Geef teams de verantwoordelijkheid en zij nemen die met beide handen aan. Werknemers werken beter en effectiever samen. Of toch niet? Oude patronen van u en uw werknemers blijven op de loer liggen. Dus ja, dat maakt het ook risicovol. In hoeverre kunt u de daad bij het woord voegen? Hoe groot is uw doorzettingsvermogen? Schuw verandering niet, maar omarm het juist.


U zult zien: Hoe meer mensen genieten van hun eigen prestaties én die van hun team, hoe effectiever ze werken en hoe beter de resultaten worden. En daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.

Implementeren is vooral handwerk: Doen, experimenteren, stapjes zetten. Soms drie vooruit en twee achteruit. De ervaring opzoeken en ja ook klanten of cliënten daarbij betrekken, gewoon omdat je samen betere oplossingen kunt bedenken.

De Birkman Methodiek

In mijn werkzaamheden maak ik gebruik van de Birkman Methode. Met behulp van dit instrument krijgen we een helder inzicht in de sterkere en zwakkere kanten van elk individu. Dit doen we op basis van een vragenlijst, waarop een uitgebreide rapportage volgt.


Opleiding tot Birkman Consultant

Belangstelling om Birkman Consultant te worden? Neem contact met mij op voor een intakegesprek. Ik leg u dan uit wat de eisen zijn en hoe de certificering plaats vindt.

Interne training in het gebruik van de Birkman Basics Methodiek

Voor een eenvoudigere toepassing van de Birkman Methode is geen formele certificering nodig. Deze methode pas ik zelf vaak toe bij teams bij grote projecten. Ik train hierbij de medewerkers van een organisatie in het gebruik en de toepassing van dit instrument.


Gedachtegoed:

- Birkman Methode

- Teamsamenwerkingsmodel van Patrick Lencioni

- Theory – U

- Appreciative Inquiry

Lees meer over de Birkman Methode
Afbeelding Sylvia Kreijenbroek

CV

Ik ben Senior Birkman Consultant en werk al meer dan twintig jaar samen met Birkman International. Het draagt bij aan ontdekken hoe de dingen werken tussen mensen in teams. Het geeft teams handvatten om naar hun samenwerking te kijken. Na 20 jaar reageren mensen nog steeds vol enthousiasme en dat zegt voor mij genoeg over de waarde van het instrument.


Ik combineer de Birkman Methode regelmatig in trajecten met het model voor teamsamenwerking van Patrick Lencioni. Daarin wordt de samenwerking beschouwd vanuit 5 dimensies die belangrijk zijn: Vertrouwen, meningsverschillen, commitment, verantwoording en resultaten.

De combinatie geeft een mooie teamscan, inzicht in het hoe en waarom van de teamsamenwerking en waar teams in hun ontwikkeling op kunnen inzetten.

Ooit ben ik begonnen aan de studie Fysische Geografie en heb deze ook afgerond. Werk was er echter niet en zo kwam ik na de nodige omzwervingen terecht bij Twynstra Gudde (organisatieadviesbureau) en in aanraking met het vak van adviseur. Daar ontdekte ik mijn passie voor teams, waarmee ik al bekend was als hockeycoach. Echter had ik dit nog niet gekoppeld aan organisaties. Vanuit mijn studie heb ik holistisch leren kijken. Ik geloof dan ook niet in lineaire en gemakkelijke oplossingen. De systeemleer en chaostheorie spreken meer tot mijn verbeelding, want uiteindelijk gebeurt meestal niet wat je had bedacht of je stuit op onverwachte weerstand. Dat is fascinerend en maakt transformeren spannend.

Machiavelli vatte het spanningsveld al mooi samen:

"Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe verdedigers heeft."